VCA Basisveiligheid

De overheid en het bedrijfsleven spannen zich in om de veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn tijdens het werk te organiseren en te vergroten. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat ook van derden. Opdrachtgevers kunnen vragen om een bedrijfscertificering (VGM beheersysteem). Zij weten dan ook dat de medewerkers van dat bedrijf tenminste in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (B-VCA). AC Opleidingen biedt u opleidingen VCA basisveiligheid.

De opleiding basisveiligheid VCA (B-VCA) heeft als doel uw werknemers de basisregels te leren op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn. Het examen wordt afgenomen aan de hand van de erkenningsregeling VCA, de erkenningscriteria en het uitvoeringsbesluit die door het Centraal College van Deskundigen zijn vastgesteld. Het is mogelijk om de uren te laten meetellen voor code-95. Neem hierover vooraf contact op.

Tijdsduur

1 dag inclusief examen

Basisveiligheid VCA

1 dag inclusief examen

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 247,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven