Eerste Hulp aan Kinderen

Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen over de EHBO. Heeft u te maken met kinderen? Dan kunt u de opleiding EHBO aan kinderen volgen bij AC Opleidingen in Naaldwijk.

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen en het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis worden door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

Inhoud

De cursus ‘Eerste Hulp aan Kinderen’ is onder anderen geschikt voor medewerkers van kinderdagverblijven en ouders/verzorgers. De volgende EHBO-onderwerpen komen onder andere in theorie en praktijk aan de orde:

Melden: het melden van een calamiteit aan een arts of een medewerker van 112 en de daarbij behorende handelingen.
Stoornissen aan de ademhaling en de bloedsomloop: herkenning en controle.
Shock: oorzaken, verschijnselen en behandeling.
Reanimatie: hartmassage en beademing, ook bij verdrinking.
Verwondingen: de behandeling van wonden.
Brandwonden: het voorkomen van brandwonden en de behandeling van diverse gradaties.
Het omgaan met de AED.
Kleine ongevallen.

Certificering / geldigheid

Alle deelnemers ontvangen een certificaat Eerste hulp aan kinderen (Oranje Kruis).

Tijdsduur

2 avonden van 19.00 tot 22.00 uur

Eerste Hulp aan Kinderen

19.00 tot 22.00

2 avonden

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 139,95 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven