Opleiding Voldoende Onderricht Persoon (VOP) in het Westland

De opleiding VOP (Voldoende Onderricht Persoon) is bestemd voor iedereen die in zijn of haar werk wel eens met elektriciteit te maken heeft of toezicht houdt tijdens het werken met elektriciteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om monteurs, onderhoudsmonteurs en installateurs. Het zijn veelal personen die geen specifieke opleiding hebben gevolgd op het gebied van elektriciteit of elektrotechniek.

VOP-opleiding bij AC Opleidingen

Tijdens de opleiding komt een veelheid aan aspecten aan de orde: de wetgeving, arbo-richtlijnen, het toepassingsgebied van NEN-EN-50110/NEN-3140, de organisatie en aansturing van medewerkers, de gevaren van het werken met elektriciteit, beveiligingstoestellen, de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, het verwisselen van smeltveiligheidseisen, het resetten van thermische beveiligingen en het preventief toezicht op tijdelijke installaties.

1 of 2 dagdelen

Middelbaar/Hoger veiligheidskundigen

In overleg

In overleg

Neem contact met ons op om deze cursus te boeken.