Het juiste advies over

Brandveiligheid

Elk gebouw moet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften zijn niet voor elk gebouw hetzelfde, zo zijn bijvoorbeeld gebruiksfunctie, bouwjaar en verleende vergunningen van invloed op wat noodzakelijk is. Om snel inzicht te krijgen in de status van brandveiligheid en of uw gebouw voldoet aan de gestelde eisen, kan een QuickScan naar de brandveiligheid richting geven.

Inhoud

De scan geeft inzicht in de verschillende aspecten van brandveiligheid. De rapportage die van de scan gemaakt wordt is onderverdeeld in Bouwkundige-, Installatietechnische- en organisatorische gebreken. Daarbij wordt ook een oplossingsrichting gegeven of een advies om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.

 

Werkwijze

Nadat u ons opdracht gegeven heeft om een QuickScan uit te voeren, worden een aantal stappen doorlopen. Allereerst ontvangen wij, indien mogelijk, graag vooraf tekeningen en documenten die in uw bezit zijn op het gebied van brandveiligheid. Vervolgens plannen wij een afspraak in bij het gemeentearchief om daar te onderzoeken hoe het pand vergund is en welke eisen er gesteld zijn. Nadat deze informatie verzameld is, gaan wij op locatie een opname doen. Tijdens deze opname houden wij steekproeven op alle relevante onderwerpen van brandveiligheid. De steekproeven worden gebruikt om een rapportage op te stellen. In deze rapportage worden de onderwerpen waar een gebrek bij gevonden is verwerkt en een oplossingsrichting of advies bij gegeven.

 

Inhoud rapportage

In de rapportage komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 

Bouwkundig

  • Pui constructies
  • Brandwerende scheidingen
  • Vluchtroutes

 

Installatietechnisch

  • Nood-/ vluchtwegverlichting
  • Brandmeld-/ ontruimingsalarminstallatie
  • Brandbestrijdingsmiddelen

 

 

Organisatorisch

  • Ontruimingsplan/ -plattegronden
  • Bescheiden/ logboeken
  • Gebruiksmelding
  • Restrisico’s

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en verdere details.

Persoonlijk advies

Stel gerust al je vragen!

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen