Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

De Arbeidsomstandighedenwet vereist van bedrijven, organisaties en instellingen dat zij zorgdragen voor de optimale veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers. Een van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd, is door het implementeren van een arbeidsomstandighedenbeleid, oftewel Arbo-beleid. Het hoofddoel van dit beleid is het minimaliseren of beheersen van potentiële risico’s die voortkomen uit het werk, met als resultaat een vermindering van ongevallen en ziekteverzuim. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, gevolgd door de ontwikkeling van een Plan van Aanpak op basis van de bevindingen.

AC Opleidingen heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het uitvoeren van RI&E’s gedurende vele jaren. We volgen een gestructureerde methode om alle mogelijke risico’s op een professionele manier te identificeren en in kaart te brengen. Dit gebeurt uiteraard in overeenstemming met de geldende normen en wetgevingen op dit moment.

Wat is een RI&E ?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een grondige en systematische analyse van de aanwezige risico’s binnen een organisatie. Door deze risico’s te identificeren, in kaart te brengen en te beoordelen, kunnen passende beheersmaatregelen worden vastgesteld, waarbij de Arbeidshygiënische strategie als leidraad fungeert. Deze maatregelen worden vervolgens georganiseerd en opgenomen in een prioriteitgestuurd Plan van Aanpak.

 

Waarom is een RI&E belangrijk?

Ten eerste is het hebben van een actuele RI&E een wettelijke verplichting, zoals voorgeschreven in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat: “De werkgever moet schriftelijk vastleggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie omvat ook een beschrijving van de gevaren, risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor specifieke werknemersgroepen.”

Daarnaast vormt de zorgplicht als werkgever een belangrijk argument. U bent immers verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan uw medewerkers, wat alleen mogelijk is als u op de hoogte bent van de aanwezige risico’s. Zonder inzicht in deze risico’s is het onmogelijk om effectieve beheersmaatregelen te treffen. De RI&E biedt tevens een routekaart voor het verbeteren van bestaande werkplekken, het verminderen van (bijna)ongevallen, het beperken van ziekteverzuim en het bevorderen van voortdurende aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Samengevat, als u binnen uw organisatie blijvende verbeteringen wilt realiseren, is de RI&E een krachtig instrument om dit gestructureerd en beheerst te bereiken. Bovendien kan een goede RI&E op de lange termijn kostenbesparingen opleveren, bijvoorbeeld door het verminderen van verzuimkosten. Een doordachte RI&E betaalt zichzelf uiteindelijk altijd terug!

 

Wanneer moet een RI&E worden uitgevoerd?

De RI&E moet worden uitgevoerd in elk bedrijf met werknemers, en ook wanneer er met vrijwilligers wordt gewerkt en deze vrijwilligers worden blootgesteld aan specifieke gevaren en risico’s.

 

Bij meerdere locaties:

Als er meerdere locaties zijn waar gelijktijdig een RI&E moet worden uitgevoerd en er één beleid geldt voor alle locaties, kan er één overkoepelende RI&E worden gemaakt, met aanvullende plannen van aanpak per locatie. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en de kosten hiervan.

 

Actualisering van uw RI&E:

Een RI&E geeft een momentopname van de situatie zoals deze is tijdens de inventarisatie. Aangezien de wetgeving vereist dat een RI&E actueel is, blijft deze geldig zolang er geen wijzigingen optreden in de organisatie, productie, beleid, enzovoort. Als uw bedrijf echter VCA-gecertificeerd is, moet u om de 3 jaar een nieuwe RI&E opstellen met een bijgewerkt plan van aanpak. Onze ervaring leert dat we altijd aanraden om elke 3 jaar een nieuwe RI&E uit te voeren, zodat u aantoonbaar voldoet aan de wettelijke verplichtingen zoals beschreven in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Persoonlijk advies

Stel gerust al je vragen!

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen