Hoofd BHV Herhaling

De werkgever dient de werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorg dragen, kan hij een Hoofd (coördinator) bedrijfshulpverlening aanstellen. Deze geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van bedrijfshulpverlening.
Het Hoofd bedrijfshulpverlening houdt zich in principe niet bezig met de uitvoering maar juist met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening. Hierbij valt te denken aan het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, het beheren hiervan en het zorgen voor opleidingen en oefeningen voor de bedrijfshulpverleners. Ook de communicatie over de bedrijfshulpverlening, intern en extern, maakt deel uit van zijn takenpakket.

De opleiding bestaat uit één dag dag sturing geven aan de aanwezige bedrijfshulpverleners. Voor de praktische oefeningen maakt AC Opleidingen op haar eigen locaties gebruik van het gehele pand en zijn er speciaal geprepareerd ruimten waarin verschillende scenario’s kunnen worden geoefend.

 

Doelgroep/Doelstelling
Leidinggevende die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het ARBO-beleid. Tijdens de opleiding kennis en vaardigheden opdoen welke beleidsmatig noodzakelijk zijn om leiding te kunnen geven aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

 

Toelatingseisen
Hoofd BHV Basis

 

Inhoud opleiding:

  • Noodzaak van een BHV organisatie
  • Wet- en regelgeving;
  • Risico inventarisatie
  • Preventie en repressie
  • Brandveiligheid;
  • Brandbestrijding
  • Samenwerken met externe hulpdiensten
  • Opstellen bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan
  • Organiseren en beheren van een BHV organisatie
  • Opleiden en oefenen van bedrijfshulpverleners

 

Lesmateriaal
Bij de Basisopleiding is een boekwerk inbegrepen.

 

Examinering /Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het bestaat uit een theoretisch gedeelte en het schrijven van een beleidsplan ten behoeve van de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie. Dit plan dient te worden gepresenteerd aan de examencommissie. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt u het landelijk erkend diploma Coördinator Bedrijfshulpverlening.

 

Geldigheid
Het diploma blijft geldig mits regelmatig wordt herhaald.

Hoofd BHV Herhaling

9.00-16.30

1 dag

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 289,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven