BHV EH

De Arbowet verplicht dat iedere werkgever de veiligheid van medewerkers en bezoekers moet kunnen garanderen. Wie personeel in dienst heeft, zal één of meerdere medewerkers moeten opleiden tot bedrijfshulpverlener. Het betreft een korte praktijkgerichte opleiding en geeft u die kennis om te handelen in noodsituaties om schade en letsel te beperken.

De opleiding bestaat uit een theorie deel E-learning welke de deelnemer voorafgaand aan de praktijk dag dient te doen. De praktijk dag is een afwisselende dag waarin de onderdelen Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie, onderdeel van de opleiding tot Bedrijfshulpverlener (BHV) centraal staat. Onze locatie Naaldwijk is voorzien van diverse scenarioruimtes waarin verschillende BHV scenario’s kunnen worden geoefend, maar ook op uw locatie kunnen wij een praktische training geven.

 

Doelgroep/Doelstelling
Personen die door de werkgever zijn aangewezen om als voorpostfunctie voor de professionele hulpdiensten extra taken op het gebied van Eerste Hulp te verrichten.

 

Inhoud opleiding:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp;
 • Stoornissen in het bewustzijn;
 • Stoornissen in de ademhaling;
 • Stilstand van de bloedsomloop;
 • Ernstige uitwendige bloedingen;
 • Shock;
 • Uitwendige wonden;
 • Brandwonden;
 • Kneuzing en verstuiking;
 • Ontwrichting en botbreuken;
 • Oogletsels;
 • Vergiftiging;
 • Elektriciteitsongevallen;
 • Letsels door koude;
 • Letsels door warmte;
 • Vervoer over korte afstand;
 • Verband- en hulpmiddelen;
 • Het menselijk lichaam;
 • Uitleg en werking AED.

 

Lesmateriaal
Bij de opleiding is een inlogcode voor een digitale leeromgeving (e-learning) inbegrepen. U dient de lesstof voor aanvang van de cursus doorgenomen te hebben.

Examinering /Certificering
Tijdens de training wordt de deelnemer beoordeeld op de competenties. Bij voldoende resultaat leidt dit tot het diploma Bedrijfshulpverlener.

Geldigheid
Het diploma blijft geldig mits wordt herhaald.

BHV EH

9.00-16.30

1 dag

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 245,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven