BHV Basisopleiding Westland

Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht u als bedrijf of instelling zorg te dragen voor een adequate bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverleners moeten deskundig en ervaren zijn en beschikken over de juiste uitrusting om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. AC Opleidingen beschikt over volledig ingerichte instructie- en oefenruimten. Hier kunt u de BHV Basisopleiding Westland oefenen onder heel realistische omstandigheden.

Inhoud

De taken van een BHV’er zijn:

  • Eerste hulp bij ongelukken (EHBO) verlenen.
  • Brand beperken en bestrijden en het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in een bedrijf of instelling.
  • Tijdens de BHV-opleiding leert u ook om te gaan met het AED-apparaat. Heeft u specifieke wensen over de BHV-opleiding voor uw eigen bedrijf of instelling? Wij verzorgen ook opleidingen op maat.

BHV Basisopleiding

9.00-16.30

2 dagen

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven