Ontruimingsoefening

Binnen ieder bedrijf dient één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Dit om schade en/of letsel te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden. In de Arbo-wet, is de verplichting tot het regelen van een bedrijfshulpverleningsorganisatie opgenomen.

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener zijn taken te alleen tijde adequaat kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Een van de belangrijke taken welke een BHV organisatie met regelmaat dienen te beoefenen zijn ontruimingsoefeningen. Door deze oefeningen en de frequentie behouden zij de kennis en vaardigheden voor een adequate bedrijfshulpverlening en zal het vereiste niveau op dit gebied gehandhaafd blijven.

 

Het toepassing- / taakgebied van een ontruiming zal dan ook zijn:

 • kunnen ontruimen en begeleiden;
 • kunnen gebruikmaken van veiligheidsmiddelen;
 • kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan;
 • kennen van de vluchtroute en het gebruik ervan;
 • kennen van de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen;
 • kennen van de afgebakende rol van “Bedrijfshulpverlener” binnen het taakgebied van de ontruiming.

 

AC Opleidingen kan hierbij zorg dragen voor:

 • inzet van een observator/instructeur;
 • voorbereiding en bijdrage aan de oefening;
 • het observeren van de oefening;
 • levering/coördinatie van gewenste materialen zoals rookgenerator, en indien gewenst lotusslachtoffers;
 • evaluatie en rapportage van de oefening.

 

De stappen welke wij in samenwerking bij een ontruimingsoefening kunnen nemen zijn:

 • behoefte/scenario bepaling en uitwerken scenario (hiervoor is een afspraak en gesprek op locatie noodzakelijk);
 • verkenning / bekijken situaties;
 • op de dag/avond van de oefening zal onze instructeur en observator ca. 1 uur (afhankelijk ontruimingsoefening) voor aanvang  oefening aanwezig zijn om alles   nogmaals met u door te nemen, opbouw realiseren en laatste verkenningsronde maken;
 • de oefening zelf zal ca. 0,5 tot 1 uur in beslag nemen, gelijk daarna gevolgd door een mondelinge evaluatie;
 • binnen 1 maand na oefendata zullen wij zorg dragen voor een schriftelijke evaluatie en zal/kan er verder een vervolg gemaakt worden

Ontruimingsoefening

1 dagdeel

In overleg*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. In aanvraag (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven