NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

Deze cursus is bestemd voor personen die in hun organisatie een aanwijzing hebben of zullen krijgen als Vakbekwaam Persoon in het kader van de NEN 3140. Dit betreffen personen die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

AC Opleidingen heeft verschillende cursussen ontwikkeld die passen bij het kennisniveau, de vaardigheden en verantwoordelijkheden van de deelnemer. Zo bieden wij NEN3140 cursussen aan voor Vakbekwame personen (VP) en Voldoende onderrichte personen (VOP). Met de NEN3140 cursus wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving met als belangrijk uitgangspunt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid de cursus af te sluiten met een Pontifex Certificatie gecertificeerd (onafhankelijk) examen.

 

Doelgroep/Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van de cursus, indien in een organisatie aangewezen als Vakbekwaam Persoon, bevoegd om kleine elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. De cursus Laagspanning (NEN 3140) leidend tot Vakbekwaam Persoon (VP), is bestemd voor personen die bevoegd zijn te werken in en aan schakelkasten en elektrische machines en tevens bevoegd zijn om inspecties uit te voeren.

 

Inhoud opleiding

  • Wettelijke aspecten / arbeidsomstandighedenwet
  • Relatie tussen NEN 3140 en de Arbo-wet
  • Inhoudelijke uitleg NEN-EN 50110 en NEN 3140
  • Gevaren van elektriciteit
  • Verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen
  • Bevoegdheden van de diverse functionarissen
  • Vastleggen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Veilig spanningsloos maken
  • Onder spanning werken
  • Organisatie van de werkzaamheden

 

Lesmateriaal

Elke cursist krijgt bij aanvang een cursusboek.

 

Examinering /Certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende resultaat wordt een digitaal certificaat verstrekt.

 

Geldigheid

De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

1 dag

Digitaal certificaat

In overleg*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 295,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven