Beheerder Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium te detecteren. Zo heeft de brandmeldcentrale een belangrijke rol in het voorkomen of beperken van ongevallen en/of schade. Het zal duidelijk zijn dat om deze taak te vervullen de brandmeldinstallatie altijd in een optimale toestand moet zijn.

De Nederlandse Norm NEN2654 stelt dat de gebruiker van een gebouw waarin een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd één of meerdere personen aanstelt die opgeleid en geïnstrueerd zijn om te fungeren als beheerder (Opgeleid Persoon). De beheerder (Opgeleid Persoon) is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk van de brandmeldinstallatie. Tevens draagt de beheerder (Opgeleid Persoon) zorg voor het voorkomen van onechte en ongewenste brandmeldingen. Wij kunnen deze opleiding vakkundig voor u verzorgen zodat u meer dan volledig voldoet aan de gestelde eisen.

 

Doelgroep/Doelstelling

Personen welke door de werkgever zijn aangewezen als aangewezen persoon, en verantwoordelijk zijn voor het beheer en periodieke controle van de aanwezige brandmeldinstallatie. Veelal wordt deze functie ingevuld door de technische dienst of Bedrijfshulpverleners.

 

Inhoud opleiding

De rol van de beheerder (Opgeleid Persoon)

 • doel van de brandmeldinstallatie
 • Normen, regelgeving en certificering
 • de rol van de beheerder (OP) binnen de organisatie.

Opbouw brandmeldsysteem

 • omvang van een brandmeldinstallatie
 • opbouw brandmeldsysteem
 • de brandmeldcentrale
 • de automatische- en handbrandmelders
 • alarmeringen
 • sturingen welke door de brandmeldcentrale verricht worden.

Opbouw brandmeldsysteem

 • doel en uitvoering NEN2654
 • verantwoordelijkheden
 • beheer door de gebruiker
 • onderhoud door de gebruiker
 • behandeling praktijkopdrachten
 • praktijk.

 

Lesmateriaal

Voor aanvang ontvangen de deelnemers een inlogcode om in hun eigen omgeving de theorie middels e-learning tot zich te nemen.

 

Examinering /Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat leidt dit tot het diploma Beheerder Brandmeldinstallaties.

 

Geldigheid

De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Beheerder Brandmeldinstallaties

09:00 - 15:00

1 dag

Digitaal certificaat

In overleg*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 245,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven