AED & Reanimatie

De Automatische Externe Defibrillator wordt op steeds meer plekken in Nederland geïnstalleerd. En dat is een goede zaak. Maar installeren alleen is niet genoeg. Het gaat er ook om dat medewerkers kunnen omgaan met de AED die u voor uw bedrijf of winkelpand heeft aangeschaft. Elke seconde telt immers. Daarom bent u beter af met een opleiding van AC Opleidingen. In een dagdeel maken we u vertrouwd met de basisvaardigheden en de techniek. Precies de aspecten die het rendement van een AED bepalen.

Inhoud

Plotselinge dood komt duizenden keren per jaar voor. Het kan zonder voortekenen optreden, ook bij mensen die het idee hebben dat zij helemaal gezond zijn. Het is zelfs een van de grootste gezondheidsproblemen van Nederland. De oorzaak is in acht tot negen van de tien gevallen een hartritmestoornis: het zogenaamde kamerfibrilleren. Met een AED, een Automatische Externe Defibrillator, kunnen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk worden verhoogd. Met een AED kan een stroomstoot worden toegediend, een defibrillatie. Als dat in een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt bij een hartritmestoornis is er een redelijke kans op overleven.

De AED is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert en gesproken opdrachten geeft aan de hulpverlener. Als de hartritmestoornis niet met een AED-schok op te heffen is, dan geeft de AED de hulpverlener de opdracht door te gaan met reanimeren. Daarom is het een apparaat dat letterlijk van levensbelang is. Bij AC Opleidingen leert u niet alleen om in noodsituaties om te gaan met de AED, u kunt voor de verkoop van het apparaat ook bij ons terecht.

 

Kennis van beademen en hartmassage

Wie wil deelnemen aan een AED-training, moet al wel bekend zijn met de elementaire beginselen van reanimatie. Dan gaat het om ervaring in beademen en hartmassage. Tijdens een training leert u als cursist onder meer te beslissen of er een AED nodig is en hoe u een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand defibrilleert, dus een elektrische schok toedient.

AED & Reanimatie

1 dagdeel

Digitaal certificaat

Hoge Geest 43, 2671 LK Naaldwijk*

*Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Prijs p.p. € 65,00 (open inschrijving)

Prijs is netto exclusief BTW

Direct inschrijven