Risico-inventarisatie & evaluatie

U mag het belang van een goede Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zeker niet onderschatten. De RI&E is zelfs zo belangrijk voor elke onderneming dat de overheid deze verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel.
Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderdeel in het arbeidsomstandighedenbeleid.
Voor het opstellen van een RI&E (Arbo-wet artikel 5) zijn de volgende punten minimaal verplicht:

  • De risico’s die de arbeid voor werknemers met zich brengt moeten worden vastgelegd. Dit schriftelijke stuk heet de Risico Inventarisatie & Evaluatie.
  • Schriftelijk in de RI&E moet worden vastgelegd welke maatregelen binnen welke termijn zullen worden genomen in verband met die risico’s. Dit onderdeel van de RI&E heet het Plan van Aanpak.

Bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst kunnen gebruik maken van een branche-RI&E. Deze hoeft dan niet te worden getoetst door een externe deskundige. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers dient de RI&E wel te worden getoetst door een externe deskundige.

AC kan u begeleiden bij het maken van een RI&E.

Wilt u zich inschrijven voor een cursus?