Ontruimingsoefening

Om zeker te zijn van een effectief ontruimingsplan is het absoluut noodzakelijk om te oefenen. Het is zelfs verplicht om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Na een communicatie-oefening kan de ontruiming in vier fasen worden geoefend. Daarbij wordt de moeilijkheidsgraad langzaam maar zeker opgevoerd.

Communicatie-oefening

  • Oefening fase 1: het personeel wordt ingelicht over de dag of tijd.
  • Oefening fase 2: het personeel wordt ingelicht over de dag of week.
  • Oefening fase 3: het personeel wordt niet ingelicht.
  • Oefening fase 4: het personeel wordt niet ingelicht en de oefening is complex.

AC Opleidingen kan de oefeningen begeleiden vanaf de eerste fase. We beschikken over materialen om de oefening zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Voorafgaand aan een ontruimingsoefening adviseren wij uw BHV’ers in samenwerking met AC een rondgang door het pand te laten maken om dit op technische aspecten te checken.

Wilt u zich inschrijven voor een cursus?