Eerste hulp aan kinderen Westland

Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Wet kinderopvang van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen over de EHBO. Heeft u te maken met kinderen? Dan kunt u de opleiding EHBO aan kinderen volgen bij AC Opleidingen in Naaldwijk.

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.
Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen en het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis worden door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

Opleiding Eerste hulp aan kinderen Westland

GGD-inspecteurs controleren of gastouders een EHBO-opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet. Die zekerheid is er alléén wanneer u als gastouder in het bezit bent van een geregistreerd* certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis. Ook kan deze registratie zijn vermeld op het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen Westland en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als u heeft voldaan aan de eindtermen van de cursus.
*Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer, dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

Cursus Eerste hulp aan kinderen Westland bij AC Opleidingen

De cursus Eerste hulp aan kinderen Westland is onder anderen geschikt voor medewerkers van kinderdagverblijven en ouders/verzorgers. De volgende EHBO-onderwerpen komen onder andere in theorie en praktijk aan de orde:

  • Melden: het melden van een calamiteit aan een arts of een medewerker van 112 en de daarbij behorende handelingen.
  • Stoornissen aan de ademhaling en de bloedsomloop: herkenning en controle.
  • Shock: oorzaken, verschijnselen en behandeling.
  • Reanimatie: hartmassage en beademing, ook bij verdrinking.
  • Verwondingen: de behandeling van wonden.
  • Brandwonden: het voorkomen van brandwonden en de behandeling van diverse gradaties.
  • Het omgaan met de AED.
  • Kleine ongevallen.

EHBO certificaat eerste hulp aan kinderen

Alle deelnemers ontvangen een certificaat Eerste hulp aan kinderen (Oranje Kruis).

 

2 avonden van 19.00 tot 22.00 uur

EHBO-kaderinstructeurs

Vestiging AC Opleidingen in Naaldwijk, Hoge Geest 43

Bij voldoende deelnemers kan de training ook in company worden gegeven.

Boek de Eerste hulp aan kinderen Westland bij AC Opleidingen