Ontruimingsplan

Natuurlijk doet u als bedrijf of als instelling er alles aan om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers te waarborgen. Daar hoort ook een veilige werkomgeving bij. Heeft u er wel eens over nagedacht wat er kan gebeuren als zich onverhoopt een calamiteit voordoet binnen uw bedrijfsgebouw, ondanks alle preventieve maatregelen die u al heeft genomen? Bijvoorbeeld een brand, een bommelding of een ongeval met gevaarlijke stoffen in de omgeving van het bedrijf.

Bij calamiteiten kan het nodig zijn dat u het bedrijfsgebouw gedeeltelijk of geheel ontruimt. Het is van groot belang dat de ontruiming snel en veilig verloopt. Een ontruimingsplan helpt u daarbij.
Het ontruimingsplan beschrijft onder meer taken en instructies: wie moeten er binnen de organisatie actie ondernemen in geval van een calamiteit? Verder bevat het plan bedrijfsspecifieke informatie, zoals tekeningen waarop vluchtwegen zijn vermeld.
AC kan u van dienst zijn bij het op maat schrijven van ontruimingsplannen volgens de Nederlandse norm NEN 8112 (nl). Om u te kunnen offreren zijn de tekeningen van de betreffende panden nodig. Heeft u deze tekeningen ook digitaal beschikbaar? Dan zijn de kosten van het maken van de tekeningen lager.

Wilt u zich inschrijven voor een cursus?