Bedrijfscertificering

Steeds meer opdrachtgevers vragen bij het uitvoeren van werkzaamheden om VCA gecertificeerde bedrijven.
U wordt door AC begeleid en geadviseerd bij de implementatie van het VGM beheersysteem binnen uw organisatie. De uiteindelijke toetsing van het VGM beheersysteem berust bij een onafhankelijk certificerende instantie (NCI, SGS, KIWA, DNV, Lloyd’s e.d.).
Zowel de kosten als de tijdsduur zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

De nieuwe VCA norm (2017/6.0) is gepubliceerd. Ten opzichte van de vorige VCA versie zijn er belangrijke wijzigingen en verbeteringen.
Zo is er naast VCA* en VCA** een derde certificatieniveau bijgekomen: VCA Petrochemie.
Verder zijn de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en het gedragsverbeteringsprogramma belangrijke toevoegingen aan het VCA schema.

AC kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen van uw VGM handboek (de bedrijfscertificering). De uiteindelijke goedkeuring van het handboek berust bij een onafhankelijk extern bureau.

De overheid en het bedrijfsleven spannen zich in om de veiligheid tijdens het werk te vergroten. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat ook derden veilig werken op het bedrijf. Zij vragen om een persoonscertificering of een bedrijfscertificering. AC kan voor beide certificeringen zorgdragen.

Wenst u informatie met betrekking tot advisering en/of begeleiding naar VCA* of VCA** certificering, aarzel dan niet en bel of mail ons.

Wilt u zich inschrijven voor een cursus?