Een veilige bedrijfsomgeving begint bij AC Opleidingen

Veiligheid wordt steeds belangrijker op de werkplek. De overheid vraagt van werkgevers om alles in acht te nemen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen. En als goed werkgever is u er uit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid ook veel aan gelegen om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. AC helpt.

We kunnen u goed begeleiden bij het veiliger maken van werkplekken en overige plekken in uw bedrijf. Dat doen we met een breed scala aan veiligheidsopleidingen, gericht op een praktische toepassing. Van het maken van een effectief ontruimingsplan tot en met het houden van een realistische oefening. En van een Risico-inventarisatie en Evaluatie tot en met VCA* en ** bedrijfscertificering en inventariskeuringen!

Wilt u zich inschrijven voor een cursus?